Friday, 15 February 2013

do'a saat hujan

diambil dari google ^^
 
Ibnu Qudamah dalam Al Mughni mengatakan, ”Dianjurkan untuk berdo’a ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam

“Carilah do’a yang mustajab pada tiga keadaan : [1] Bertemunya dua pasukan, [2] Menjelang shalat dilaksanakan, dan [3] Saat hujan turun.

Rasulluloh apabila melihat hujan berdoa: ALLAHUMMA SHAYYIBAN NAAFI'A (Ya Allah, jadikan hujan ini, hujan yang membawa manfaat kebaikan).
[HR. Al-Bukhari]
 
 

No comments:

Post a Comment