Thursday, 16 June 2011

Beda Antara Pemimpin Dan Bos


Seorang boss mempekerjakan bawahannya;

Tetapi seorang pemimpin mengilhami mereka,

Seorang boss mengandalkan kekuasaannya;

Tetapi seorang pemimpin mengandalkan kemauan baik.

Seorang boss menimbulkan ketakutan;

Tetapi seorang pemimpin memancarkan kasih.

Seorang boss mengatakan 'aku';

Tetapi seorang pemimpin mengatakan 'kita'.

Seorang boss menunjukkan siapa yang bersalah;

Tetapi seorang pemimpin menunjukkan apa yang salah.

Seorang boss tahu bagaimana sesuatu dikerjakan'

Tetapi seorang pemimpin tahu bagaimana mengerjakannya.

Seorang boss menuntut rasa hormat;

Tetapi seorang pemimpin membangkitkan rasa hormat;

Seorang boss berkata, 'Pergi!';

Tetapi seorang pemimpin berkata, 'Mari kita pergi!'


::mungkin itu yang dimaksud suami/ayah adalah pemimpin (imam) dalam keluarga::

::dengan begitu secara otomatis seluruh anggota keluarga akan menghormati pemimpinnya::

Oke_

Thursday, 9 June 2011

kangen alqur'an

pernah kangen sama Al-qur'an??

dengarkanlah seseorang membaca alqur'an secara seksama, ditengah angin sepoi yang sedang berhembus..

sejuk, tenang, damai..

Membaca Al-Qur’an mendatangkan rahmat Allah Ta’ala
Sesungguhnya orang-orang yg selalu membaca Kitabullah dan mendirikan shalat serta menafkahkan sebagian rizqinya yg telah kami anugerahkan kepadanya secara diam-diam dan terang-terangan mereka mengharapkan suatu perniagaan yg tiada merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha mensyukuri

Back to Qur'an..